Geleceğin Meslekleri Nelerdir?

Tercihler sınav kadar önemli. Hangi meslekler öne çıkıyor, neleri işaretlemeli?

ÖSS adayları çok kritik bir tercih sürecinde. Genetik ve ergonomi mühendisliği gibi meslekler tercih listelerinin ilk sıralarına aday.

Ergonomi Mühendisliği: Modern ergonomi bilimi çalışanların verimini ve kapasitesini arttırmayı amaçlayan çağdaş bir bilim dalı. Ergonomi mühendisleri, çalışanların verimini arttırmak için ergonomik ortamlar geliştirir. Finans kurumları ve endüstri kuruluşları ergonomi mühendislerinin çalışabileceği önemli alanlar. 

Tasarım Mühendisliği: Uluslararası rekabette artık kalitesiz ürünün yerinin olmadığı ortada. Bu noktada devreye giren tasarım mühendisleri çalıştıkları firmaların ürünlerini dış veya iç pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeniden tasarlama noktasında önemli bir rol üstleniyor. 

Enformasyon Mühendisliği: Modern çağda en gelişmiş toplumlar bilgiyi üreten ve buna sahip olan toplumlar olacak. Enformasyon mühendisleri de uzmanları bir araya getirerek en doğru bilgiyi topluma ulaştıracak. 

Haber Analisti: İnternet üzerinde yeni tartışma alanları ve haber merkezleri kurulmasına neden olan yepyeni bir meslek. 

Deneyim Tasarımcısı: Perakende sektöründe çalışan bu kişiler özellikle müşterileri etkileme üzerine çalışırlar.

Sanat Yönetmeni: Görsellikle ilgili izleyiciyi etkileyebilecek kişiler için cazip bir meslek. 

Medya Promosyoncusu: Bir ürünün kulaktan kulağa yayılmasını sağlar. Böylece ürün piyasaya çıkmadan bile genel tüketici tarafından tanınmış olur. 

İnternet Güvenliği: İnternette kişisel bilgilerin çok rahat kullanılması güvenlik programlarını hazırlayanların önemini arttırmıştır. 

Şehir Planlayıcısı: Nüfusun artmasıyla bir kaos haline gelen şehir yaşamı, etkinliklerin ve yerleşim bölgelerinin detaylı planlanmasını zorunlu kılıyor.

Tıp Mühendisliği: Tıp her zaman en popüler meslekler arasında yerini almıştır. Bazı buluşlar insanlara yarar sağladıkları gibi hayatı tehdit eden birtakım unsurları da beraberinde getirir. Örneğin nükleer santraller insanların kanser olmalarına ya da başka hastalıklara yakalanmalarına neden olabilmektedir. Tıp mühendisleri hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesinde kullanılacak yeni teknik ve cihazların geliştirilmesinde rol oynar.

Genlere yolculuk

Genetik Mühendisliği: Teknoloji insan neslinin karşısına yeni sorunlar çıkarıyor. Canlıların kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan genetik mühendisleri, hastalıklara tedavi yöntemleri üretmeyi hedefler.